Om Solstaskret

Solstaskret Lngfrdsskridskoklubb bildades den 26 september 2000. Klubben r medlem i Svenska Skridskofrbundet. Vi r aktiva inom freningen Skridskontet och drigenom anslutna till det israpportrsntet.

Solstaskrets stadgar beskriver hur vi driver freningen.

Vi r ca 700 medlemmar varav ca 50 ledare. Turkning sker normalt mellan november och april. Dessutom finns andra arrangemang som medlemstrffar, ledartrffar, ktrning p Tingvalla, marschallturer p Mariebergsviken och olika utbildningar. Dessutom plogar vi en bana p Mariebergsviken med std av Fritid Karlstad, KBAB och Mariebergsskogen. Banan anvnds flitigt av allmnheten.

Bli medlem

Medlemsavgift per säsong är 200 kr för enskild, under 25 år 50kr. 

Klicka här för att bli medlem.

Medlemsavgiften ger tillgång till:

När du deltagit i introduktionsutbildning för nya medlemmar får du dessutom:

Introduktionsutbildning för nya medlemmar sker kvällstid. Introduktionen tar ca 3 tim. Utbildningstillfällen annonseras på hemsidan.

För att deltaga i klubbens turer krävs att du kan åka i minumum grp. 6 –fart. Denna test genomför du själv. På Tingvalla skall du kunna åka 10 yttervarv på mindre än 19 minuter.

Kontakt

Du hittar adress och e-postadresser till ordförande, medlemsregister och webbmaster i sidfoten.