Mariebergsviken

Aktuell status: Banan är stängd

Mariebergsviken: 

Här nedan anger Solstaskärets ploggrupp  löpande hur vi anser att vår skridskobana på Mariebergsviken är avseende parametrarna.

Banans längd: ca 2 km, bredd ca 10m  (Här kan du se hur fort du måste åka i Solstaskärets olika åkgrupper)

Isinfo uppdaterat:  2021-03-02

Idag har vi stängt av banan och slutar därmed att bevaka den. 

Solsatskärets flagga har halats som indikerar att vi inte längre bevakar isen. 

Ett större anläggningsarbete planeras starta under vecka 10 då men kommer att bryta upp delar av isen vid bryggorna på Mariebergssidan.

Isens bärighet

Åkyta:  

Ytjämnhet:

Ytbeläggning

Ythinder

Förekomst av sprickor:  

Solstaskärets webbkamera:  Vi har inför kommande säsong installerat en webbkamera som visar en del av Mariebergsviken. Bilden uppdateras varannan minut. Förhoppningen med kameran är bl.a. att man ska kunna se om isen är åkbar och om det är välplogat efter snöfall mm.

Webbkameran nedstängd för säsongen. Här en bild från Lördag em 6 febr 2021:

Under säsongen 20/21 kommer vi att ha tillgång till en ny traktor som bl.a. har en hytt med värme, detta bör göra att vi kan klara att vara ute även när vädret är tjurigt.

Nya traktorn

Vi har även gjort en speciell vagn för att kunna laga sprickor i isen på ett effektivare sätt, som vi hoppas att kunna använda kommande säsong. 

Spricklagningsvagnen


Stötta gärna vårt ideella arbete genom att SWISHa till 123 593 0318 och skriv "Bra plogat"

När SLK-flaggan hissad vid Mariebergsviken betyder det att vi bevakar isen och rapporterar statusen här på hemsidan.  

Observera att flaggan bara betyder att vi bevakar och rapporterar isen, men betyder inte att isen är åkbar.

 

Isläggning

På Mariebergsviken försöker vi ploga upp en rundbana. Banan varierar i längd beroende på förutsättningar mellan ca 1600 - 2000 m. Mängden snö och istjocklek är de parameterar åkytagör om och hur vi kan ploga.

Allmänt
Mariebergsviken är en lämplig vik för en skridskobana eftersom den lägger sig tidigt och ligger länge. Viken är grund och fryser till jämnt över nästan hela ytan. Det har dock visat sig att om tillfrysningen sker när vattenståndet sjunker finns det stor risk att gas bubblar upp från botten som förhindrar isläggning på några ställen. Vi bevakar givet vis detta. Mynningen mot Klarälven är däremot ofta mycket förrädisk.

Ploggruppen 2021

Ploggruppen 2021

Regler och rekommendationer för banan

  • All åkning sker på egen risk
  • All fordonstrafik är förbjuden undantaget fordon för preparering
  • Åkning sker motsols
  • Snabbare åkare i innervarv, medan de som vill njuta längre håller yttervarv
  • Håll dina stavspetsar under midjehöjd för att inte skada bakomvarande åkare
  • Varning för sprickor i isen
  • Vistas inte i snön vid sidan av banan då snön isolerar och trycker ner isen. Det kan medföra försvagning av isen under snön.
  • Yttre plogade banan är till för gående. Den inre är för skridskoåkare.

Kommunikationer

Mariebergsviken nås till fots, med cykel eller bil och med busslinje 7 och 12.

Parkering finns vid Mariebergsskogen med bryggor för bekväm påsättning av skridskor.

Kafé, grillplatser, toaletter

Naturum finns ett kafé där man kan ta en fika i samband med skridskoturen [ öppettider ].Grillplats finns vid badet och toalett finns vid kiosken i Mariebergsskogen. Grillplats och toalett finns vid Orrleken [ öppettider ].

Lagning av sprickor 2018-02-26:

Spricklagning Mariebergsviken 

  Lagning av sprickor februari 2021:

Spricklagning

Karta

Samarbetande organisationer

Konstfrusen isbana

Innanför Mariebergsskogens entre finns även en mindre konstfrusen isbana.

Ändrad 2021-04-23