Mariebergsviken

Aktuell status: Banan är öppen

Mariebergsviken: 

Här nedan anger Solstaskärets ploggrupp när isen är bärig och hur bra skridsko banan är. 

Isinfo. uppdaterat:   2024-02-24

 

Banans yta är hård med en hel del bulor. 

Det finns några markerade större slukhål i södra kurvan.

Åkbarheten kan variera över dagen beroende på temperaturen

Utanför banan är isen mjuk och oåkbar. 

 

I brist på naturis vill vi påminna om Solstaskärets klubbtid på Tingvalla isstadion dit ALLA är välkomna. måndagar  16:00 – 17:00, då vi även har skridskoslipning från kl. 17:00

Även Karlstads Skridsko Klubb välkomnar ALLA intresserade söndagar 09:30 – 10:30 och onsdagar 19:00 – 20:00 

Observera på dessa tider är det inte tillåtet att spela med puck eller boll. 

Ploggruppen

Solstaskäret.

Banan längd ca 1800 m.

Åkyta:  delvis ojämn 

Ythinder:  knotter och glasis

Isens tjocklek:  +45cm 

2 Isskrapor och målburar finns nu tillgängliga mellan bryggsektionerna på Mariebergssidan. Brygga E.

Häng tillbaka grejerna på avsedd plats efter användning.

Solstaskärets webbkamera:  Web kameran på höghuset Orrholmsstrand invid Mariebergsviken ger en bra bild över bl.a. isläget på vår skridsko is. Från Nov 2021 har vi en permanent lösning med länkning till "Windy" där man även kan se äldre bilder. (Se nedan)

Senaste bilden från Mariebergsviken (uppdateras var 5:e min)

Se tidigare bilder från denna kamera

När SLK-flaggan hissad vid Mariebergsviken betyder det att vi bevakar isen och rapporterar statusen här på hemsidan.  

Observera att flaggan bara betyder att vi bevakar och rapporterar isen, men betyder inte att isen är åkbar.

 

Isläggning

På Mariebergsviken försöker vi ploga upp en rundbana. Banan varierar i längd beroende på förutsättningar mellan ca 1600 - 2000 m. Mängden snö och istjocklek är de parameterar åkytagör om och hur vi kan ploga.

Allmänt
Mariebergsviken är en lämplig vik för en skridskobana eftersom den lägger sig tidigt och ligger länge. Viken är grund och fryser till jämnt över nästan hela ytan. Det har dock visat sig att om tillfrysningen sker när vattenståndet sjunker finns det stor risk att gas bubblar upp från botten som förhindrar isläggning på några ställen. Vi bevakar givet vis detta. Mynningen mot Klarälven är däremot ofta mycket förrädisk.

Ploggruppen 2021

Ploggruppen 2021

Regler och rekommendationer för banan

  • All åkning sker på egen risk
  • All fordonstrafik är förbjuden undantaget fordon för preparering
  • Åkning sker motsols
  • Snabbare åkare i innervarv, medan de som vill njuta längre håller yttervarv
  • Håll dina stavspetsar under midjehöjd för att inte skada bakomvarande åkare
  • Varning för sprickor i isen
  • Vistas inte i snön vid sidan av banan då snön isolerar och trycker ner isen. Det kan medföra försvagning av isen under snön.
  • Yttre plogade banan är till för gående. Den inre är för skridskoåkare.

Kommunikationer

Mariebergsviken nås till fots, med cykel eller bil och med buss. Lämpliga busshållplatser är Orrholmsplan och Wennbergsparken. Se linjekartan från Värmlandstrafik.

Parkering finns vid Mariebergsskogen med bryggor för bekväm påsättning av skridskor.

Kafé, grillplatser, toaletter

Naturum finns ett kafé där man kan ta en fika i samband med skridskoturen [ öppettider ].Grillplats finns vid badet och toalett finns vid kiosken i Mariebergsskogen. Grillplats och toalett finns vid Orrleken [ öppettider ].

Lagning av sprickor 2018-02-26:

Spricklagning Mariebergsviken 

  Lagning av sprickor februari 2021:

Spricklagning

Karta

Samarbetande organisationer

 

Ändrad 2024-02-24