Mariebergsviken

Aktuell status 2017-01-19 Banan är åkbar

Rekommendation

 

Aktuell status 2017-01-20

 

Mariebergsviken är Väl åkbar. 

Överisen tycks ha frusit ihop natten till fredag. 

Problemet med gasblåsorna är nu begränsat och de är väl markerade

 

Solstaskäret/ Ploggruppen

 

Isläggning

På Mariebergsviken försöker vi ploga upp en rundbana. Banan varierar i längd beroende på förutsättningar mellan ca 1600 - 2000 m. Mängden snö och istjocklek är de parameterar åkytagör om och hur vi kan ploga. Vi gör det i samarbete med Fritidsförvaltningen, Karlstads Bostads AB och Mariebergsskogen AB.


Allmänt

Mariebergsviken är en lämplig vik för en skridskobana eftersom den lägger sig tidigt och ligger länge. Viken är grund och fryser till jämnt över nästan hela ytan. Det finns inga strömningar i viken, det är minimal gasförekomst och det finns bara ett svagt ställer inne i hörnet vid Elverket. Mynningen mot Klarälven är däremot mycket förrädisk.

.Bild no.bild_1

Regler och rekommendationer för banan

Kommunikationer

Mariebergsviken nås till fots, med cykel eller bil och med busslinje 7 och 12.

Parkering finns vid Mariebergsskogen med bryggor för bekväm påsättning av skridskor.

Kafé, grillplatser, toaletter

Naturum finns ett kafé där man kan ta en fika i samband med skridskoturen. Grillplatser finns vid Orrleken och vid badet i Mariebergsskogen. Toaletter finns vid kiosken och Orrleken. Orrleken är öppen måndag-fredag 8-17.

 

 

 

 Banan 10 dec 2012

 

http://www.solstaskaret.se/resurser/bildarkiv/normal/pic_144376.jpg

 

 

Rubrik.

 

 

 

 

Karta

Samarbetande organisationer

Konstfrusen isbana

Innanför Mariebergsskogens entre finns även en mindre konstfrusen isbana.