Mariebergsviken

Aktuell status: Banan r stngd fr ssongen

Rekommendation: Banan stängd för säsongen 

Aktuell status 2019-03-04

 

 Vi har halat SLK-flaggan och bevakar inte längre Mariebergsviken.  

 

 

 

(Sprickor i isen

Se upp för sprickor i isen. Att sprickor uppkommer beror på många faktorer som temperatur, plogvallens storlek m.m.  

Isen utvidgas, krymper vid temperaturvariationer med resultatatt sprickor uppstår.

De uppstår på alla isar oavsett om det är en plogad bana eller ej. Räkna med att sprickor kan förekomma. )

                                                                                                                 

Läs här på hemsidan hur Mariebergsviken bedöms av Solstaskäret.

OBS Du åker alltid på eget ansvar!

 

Här kan du se vilken tid du bör ha för Solstaskärets olika grupper.

Stötta gärna vårt ideella arbete genom att swischa till 123 593 0318 och skriv "Bra plogat"

SLK-flaggan hissad vid M-viken betyder att vi bevakar isen och rapporterar statusen här på hemsidan  

OBS att flaggan INTE betyder att isen alltid är OK

 

 

Isläggning

På Mariebergsviken försöker vi ploga upp en rundbana. Banan varierar i längd beroende på förutsättningar mellan ca 1600 - 2000 m. Mängden snö och istjocklek är de parameterar åkytagör om och hur vi kan ploga. Vi gör det i samarbete med Fritidsförvaltningen, Karlstads Bostads AB och Mariebergsskogen AB.


Allmänt

Mariebergsviken är en lämplig vik för en skridskobana eftersom den lägger sig tidigt och ligger länge. Viken är grund och fryser till jämnt över nästan hela ytan. Det finns inga strömningar i viken, det är minimal gasförekomst och det finns bara ett svagt ställer inne i hörnet vid Elverket. Mynningen mot Klarälven är däremot mycket förrädisk.

Ploggruppen 2018

Ploggruppen 2017-18

Fr.v. Sten, Pelle, Ulf, Tomas, Egil och Björn 
Saknas på bild Leo Ruder, Åke Noord och
Fredrik Nylén

 .

Regler och rekommendationer för banan

Kommunikationer

Mariebergsviken nås till fots, med cykel eller bil och med busslinje 7 och 12.

Parkering finns vid Mariebergsskogen med bryggor för bekväm påsättning av skridskor.

Kafé, grillplatser, toaletter

Naturum finns ett kafé där man kan ta en fika i samband med skridskoturen. Grillplatser finns vid Orrleken och vid badet i Mariebergsskogen. Toaletter finns vid kiosken och Orrleken.  Orrlekens öppettider

Lagning av sprickor 2018-02-26:

Spricklagning Mariebergsviken 

  

Karta

Samarbetande organisationer

Konstfrusen isbana

Innanför Mariebergsskogens entre finns även en mindre konstfrusen isbana.