Mariebergsviken

Aktuell status: Banan är stängd

Mariebergsviken: 

Här nedan anger Solstaskärets ploggrupp när isen är bärig och hur bra skridsko banan är. 

Isinfo. uppdaterat:   2024-03-31

 

1 april rev isen på Mariebergsviken.

Via vår web kamera kan man följa islossningen. kl 13 sen man hela isen.  kl 15 börjar isen innanför banan kollapsa, medan den tjockare isen i banan håller emot .

 

 

 

Idag första mars har vi stängt banan på Mariebergsviken för säsongen.

Det innebär att vi i ploggruppen inte länge bevakar isen och dess avsmältning. 

Om du fortsätter att vistas på Mariebergsviken ska du själv kunna bedöma isens hållbarhet.

Säsongen 2023/24 har varit en mycket bra is vinter på Mariebergsviken utom de senaste veckorna. 

Vi återkommer hösten 2024 med uppdateringar om isläggningen.

Hälsningar från

Ploggruppen

Solstaskäret.

Banan längd:

Åkyta: 

Ythinder

 

2 Isskrapor och målburar finns nu tillgängliga mellan bryggsektionerna på Mariebergssidan. Brygga E.

Häng tillbaka grejerna på avsedd plats efter användning.

Solstaskärets webbkamera:  Web kameran på höghuset Orrholmsstrand invid Mariebergsviken ger en bra bild över bl.a. isläget på vår skridsko is. Från Nov 2021 har vi en permanent lösning med länkning till "Windy" där man även kan se äldre bilder. (Se nedan)

Senaste bilden från Mariebergsviken (uppdateras var 5:e min)

Se tidigare bilder från denna kamera

När SLK-flaggan hissad vid Mariebergsviken betyder det att vi bevakar isen och rapporterar statusen här på hemsidan.  

Observera att flaggan bara betyder att vi bevakar och rapporterar isen, men betyder inte att isen är åkbar.

 

Isläggning

På Mariebergsviken försöker vi ploga upp en rundbana. Banan varierar i längd beroende på förutsättningar mellan ca 1600 - 2000 m. Mängden snö och istjocklek är de parameterar åkytagör om och hur vi kan ploga.

Allmänt
Mariebergsviken är en lämplig vik för en skridskobana eftersom den lägger sig tidigt och ligger länge. Viken är grund och fryser till jämnt över nästan hela ytan. Det har dock visat sig att om tillfrysningen sker när vattenståndet sjunker finns det stor risk att gas bubblar upp från botten som förhindrar isläggning på några ställen. Vi bevakar givet vis detta. Mynningen mot Klarälven är däremot ofta mycket förrädisk.

Ploggruppen 2021

Ploggruppen 2021

Regler och rekommendationer för banan

  • All åkning sker på egen risk
  • All fordonstrafik är förbjuden undantaget fordon för preparering
  • Åkning sker motsols
  • Snabbare åkare i innervarv, medan de som vill njuta längre håller yttervarv
  • Håll dina stavspetsar under midjehöjd för att inte skada bakomvarande åkare
  • Varning för sprickor i isen
  • Vistas inte i snön vid sidan av banan då snön isolerar och trycker ner isen. Det kan medföra försvagning av isen under snön.
  • Yttre plogade banan är till för gående. Den inre är för skridskoåkare.

Kommunikationer

Mariebergsviken nås till fots, med cykel eller bil och med buss. Lämpliga busshållplatser är Orrholmsplan och Wennbergsparken. Se linjekartan från Värmlandstrafik.

Parkering finns vid Mariebergsskogen med bryggor för bekväm påsättning av skridskor.

Kafé, grillplatser, toaletter

Naturum finns ett kafé där man kan ta en fika i samband med skridskoturen [ öppettider ].Grillplats finns vid badet och toalett finns vid kiosken i Mariebergsskogen. Grillplats och toalett finns vid Orrleken [ öppettider ].

Lagning av sprickor 2018-02-26:

Spricklagning Mariebergsviken 

  Lagning av sprickor februari 2021:

Spricklagning

Karta

Samarbetande organisationer

 

Ändrad 2024-04-08